Một số hoạt động thường niên, ngoại khóa của Cường Phát

Chia sẻ tất cả các hoạt động thường niên, ngoại khóa, hợp tác với đơn vị mới của Cường Phát. Thông tin tuyển dụng, số lượng tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng...