Gia công khuôn nhôm mẫu nguyên chất 100% đạt độ bóng mịn cao

Gia công khuôn nhôm mẫu cho tất cả các sản phẩm, nguyên chất 100% đạt độ bóng mịn cao, không bị biến dạng, hoàn tiền 100% nếu không đảm bảo chất lượng như cam kết ban đầu