Gia công CNC theo yêu cầu chỉ sau 4 ngày duyệt bản vẽ

Gia công CNC theo yêu cầu chỉ sau 4 ngày duyệt bản vẽ, độ chính xác lên đến 99% so với bản vẽ chi tiết, sản phẩm sau gia công đạt chuẩn về chất lượng theo yêu cầu của khách hàng