Gia công màng nhựa đình hình theo mẫu nguyên chất 100%

Gia công màng nhựa định hình theo mẫu nguyên chất 100%, đạt độ bóng mịn cao không biến dạng, khuôn mẫu đạt độ chính xác 99% so với bản vẽ, hoàn tất khuôn mẫu chỉ 4 ngày sau khi duyệt bản vẽ